Välkommen till Drömhus i Lillviken!

Ryds Behandlingshem AB

Behandlingshemmet
Ryds Behandlingshem AB har tillstånd för 11 platser för barn/ungdomar i åldern 12-20 år. (Drömhus i Lillviken)

Läge
Drömhus i Lillviken är beläget i det lilla samhället Ormaryd, mitt emellan Nässjö och Eksjö i Småland. Fastigheten ligger vackert på egen sjötomt. I Ormaryd finns goda förbindelser med tåg till bl.a. Jönköping, Nässjö och Eksjö.

 

Målgrupp
På Drömhus i Lillviken välkomnar vi pojkar och flickor i åldrarna 12-20 år med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik och/eller skolproblematik samt psykosocial problematik.Typ av insats
Hem för Vård eller boende, HVB enligt LVU och SoL. Placeringarna sker på uppdrag av socialtjänsten. Vi ombesörjer även utredningar.

Teoretisk grundsyn och metod
Vi baserar vår förståelse och behandling på en miljöterapeutisk grund. Struktur, tydliga mål och goda vuxna förebilder är  förutsättningar för att skapa en trygg och stabil vardagsmiljö för våra elever. Ett av våra redskap i behandlingsarbetet är ART (Aggression Replacement Training).

Vi arbetar med kontaktmannaskap och individuella behandlingsplaner. Vi strävar efter individuella lösningar och flexibilitet utifrån uppdragsgivarens  önskemål. Målsättningen är att eleverna skall uppnå en positiv självbild och sådana sociala färdigheter att de får ett varaktigt och fungerande boende samt en meningsfull sysselsättning.

Vi arbetar aktivt och nära elevernas nätverk, då vår utgångspunkt är att familjen måste vara delaktig i deras förändringsarbete. Vi samarbetar gärna med kommunernas öppenvård.

Personal
På Drömhus i Lillviken arbetar föreståndare,gruppledare, behandlingsassistenter samt en kokerska. Dagtid arbetar alltid 2-3 behandlingsassistenter. På nätterna har vi vaken nattpersonal samt jour. Vi har även psykiatriläkare och sjuksköterska.

Utöver dessa finns skolans lärare tillgängliga i sina lokaler alla vardagar under kontorstid, kokerska 4 dagar/vecka samt föreståndare hela veckan.

All personal har adekvat utbildning och/eller personlig lämplighet och erfarenhet för att arbeta med våra elever. Vi anlitar också psykolog/handledare, barnpsykiatriker samt skolsköterska.

  Läs mer.

          

Skola
Skolverksamheten bedrivs genom kommunal skola i Eksjö och Nässjö kommun. Alt. friskola i Eksjö (Broarps skola). Avtal med denna friskola och eleverna på Ryds Behandlingshem kommer i oförändrad omfattning från och med hösten 2010 att få skolundervisning där. Friskolan kommer där med att uppbära skolpengen men står också för kostander relaterade till undervisningen. På gymnasienivå samarbetar vi med Eksjö och Nässjö kommun. 

 

                                                                          

Platstillgång:
Fr.o.m. 2020-01-31 finns det 4 lediga platser.

Placeringsförfrågan:                                                                                                    Föreståndare, 070-396 99 04

Lediga tjänster:

Just nu söker vi timvikarier!

Ansökan skickas till mail@hvbdromhus.se

 

 

 

 

                    Vid Placeringsförfrågan Ring:

                                 070-396 99 04

                       Vid Brådskande Ärenden Ring:

                               070-396 99 04